ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ-για διευρυμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης,«-Προστασία του περιβάλλοντος, ανάδειξη προβλημάτων, δράσεις και λύσεις»

-Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης
ΘΕΜΑ: Η από 11.7.2022 πρόσκλησή του προέδρου του Δ.Σ. Κατερίνης για διευρυμένη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις
15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με θέμα «Προστασία του
Περιβάλλοντος, Ανάδειξη προβλημάτων, Δράσεις και Λύσεις»
Μετά από κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών μας Συμβουλίων θα θέλαμε να σας

γνωστοποιήσουμε τις σκέψεις μας στις οποίες καταλήξαμε ομόφωνα:
Καταρχήν επικροτούμε ένθερμα την πρωτοβουλία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατερίνης με θέμα: «Προστασία του περιβάλλοντος, ανάδειξη προβλημάτων, δράσεις και
λύσεις», διαπιστώνοντας με προφανή ικανοποίηση ότι η πολυετής προσπάθεια των
τουριστικών φορέων που εκπροσωπούμε για να αναδειχθεί το περιβαλλοντικό σε μείζον
θέμα για την τοπική κοινωνία τυγχάνει επιτέλους αποδοχής και αναγνώρισης. Άλλωστε είναι
σε όλους γνωστό πως οι τουριστικοί φορείς που εκπροσωπούμε, είναι αυτοί που
έχουν καταθέσει από κοινού και με άλλους φορείς (13 στο σύνολο) 2 μηνυτήριες
αναφορές κατά παντός υπευθύνου για την περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή
μας προς το Πρωτοδικείο Κατερίνης καθώς και προς την αρμόδια Εισαγγελία
Περιβάλλοντος του Αρείου Πάγου, οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο
διερεύνησης.
Έχοντας παρόλα αυτά πρόσφατη την εμπειρία της γκρίζας για το παραλιακό μέτωπο της
περιοχής μας δημοσιότητας στην αρχή της παρούσας τουριστικής περιόδου, θεωρούμε πως
η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι μεν άξια συγχαρητηρίων αλλά προφανέστατα άκαιρη. Η
εν λόγω συζήτηση ίσως χρήζει ουσιαστικότερης προπαρασκευής, διότι αφενός μεν σε μία
τέτοια συνάντηση μάλλον πρέπει να κληθούν και οι αντίστοιχοι κάθε βαθμού ελεγκτικοί

μηχανισμοί να καταθέσουν τα πορίσματα των ελέγχων τους, και αφετέρου πάγια θέση και
επιδίωξη των φορέων μας είναι να διενεργηθεί επιτέλους η συγκεκριμένη συζήτηση σε χρόνο
ευκταίο και πάντως όχι μεσούσης της τουριστικής περιόδου για λόγους οι οποίοι για εμάς
τους τουριστικούς φορείς είναι αυτονόητοι.
Αγαπητέ Πρόεδρε οι ομόφωνες θέσεις μας για το περιβάλλον του παραλιακού μετώπου
της περιοχής μας είναι καταγεγραμμένες αναλυτικά αλλά και έμπρακτα στις
μηνυτήριες αναφορές που έχουμε καταθέσει στο Πρωτοδικείο Κατερίνης και στην
αρμόδια Εισαγγελία Περιβάλλοντος του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, οι απόψεις μας για
την ανάπτυξη ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή του Ελατοχωρίου έχουν κατατεθεί
στην δημόσια διαβούλευση και έχουν κοινοποιηθεί στον δημόσιο διάλογο, και επιπρόσθετα,
όντας κάτοικοι οι περισσότεροι από εμάς αυτής της πόλης, σαφέστατα δεν έχουμε τίποτε να
αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε παραπάνω στους προβληματισμούς του “I Can’t Breath”.
Όλα τα παραπάνω τα οποία έχουν από καιρού κατατεθεί στον δημόσιο διάλογο
γνωστοποιώντας τοις πάσι τις ξεκάθαρες θέσεις μας, καθιστούν περιττή την παρουσία μας
σε αυτήν την άκαιρη - κατά την ομόφωνη και ομόθυμη απόφασή μας- συνεδρίαση.
Θέλουμε να σας επισημάνουμε πως η επικαιροποίηση χρονιζόντων επί δεκαετίες θεμάτων
σε αυτό το momentum και μετά από δύο χρόνια πανδημίας ενέχει περιπτωσιολογία η οποία
δύναται να αποβεί καθοριστική για τον τόπο μας με δυσανάλογο κόστος σε σχέση με το
όποιο πρόσκαιρο αποτέλεσμα. Με την απαιτούμενη για όλους μας νηφαλιότητα, σας
καλούμε να επαναλάβετε αυτούσια την παρούσα πρόσκληση σε συνεδρίαση για τις
15 Οκτωβρίου με την ίδια ακριβώς θεματολογία, καλώντας εγκαίρως και τους
υπόλοιπους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς (ΤΕΕ πχ) καθώς και τους
αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς όλων των βαθμίδων, ώστε να έχουμε έναν
ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο για το περιβάλλον στην περιοχή μας, και σε
αυτήν την συνάντηση δηλώνουμε πως δεσμευόμαστε, με έγκαιρη προπαρασκευή
από μέρους μας, να συμμετάσχουμε.

Με εκτίμηση για τα Διοικητικά Συμβούλια

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΕΞΕΠ Ο Πρόεδρος ΟΕΔΔΠΠΗ και Ένωσης Ενοικ. Δωματίων Παραλίας
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛ.ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΙΔΑΜΕΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΌΡΩΝ Ο Πρόεδρος της Ενωσης Ενοικ. Δωματίων
Ολυμπιακής Ακτής
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥΡΓΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης
ΘΕΜΑ: Η από 11.7.2022 πρόσκλησή του προέδρου του Δ.Σ. Κατερίνης για διευρυμένη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις
15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με θέμα «Προστασία του
Περιβάλλοντος, Ανάδειξη προβλημάτων, Δράσεις και Λύσεις»


Κοινοποίηση:

1. Δήμαρχο Κατερίνης
2. Δημοτικούς Συμβούλους
3. Προέδρους Κοινοτήτων
4. Βουλευτές Πιερίας
5. Αντιπεριφερειάρχη
6. Δήμαρχο Πύδνας – Κολινδρού
7. Δήμαρχο Δίου – Ολύμπου
8. Επιμελητήριο
9. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
10. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
11. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου Κατερίνης
12. Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας
13. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης
14. Κίνηση Πολιτών «I CAN’T BREATHE»
15.ΜΜΕ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε
Μετά από κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών μας Συμβουλίων θα θέλαμε να σας
γνωστοποιήσουμε τις σκέψεις μας στις οποίες καταλήξαμε ομόφωνα:
Καταρχήν επικροτούμε ένθερμα την πρωτοβουλία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατερίνης με θέμα: «Προστασία του περιβάλλοντος, ανάδειξη προβλημάτων, δράσεις και
λύσεις», διαπιστώνοντας με προφανή ικανοποίηση ότι η πολυετής προσπάθεια των
τουριστικών φορέων που εκπροσωπούμε για να αναδειχθεί το περιβαλλοντικό σε μείζον
θέμα για την τοπική κοινωνία τυγχάνει επιτέλους αποδοχής και αναγνώρισης. Άλλωστε είναι
σε όλους γνωστό πως οι τουριστικοί φορείς που εκπροσωπούμε, είναι αυτοί που
έχουν καταθέσει από κοινού και με άλλους φορείς (13 στο σύνολο) 2 μηνυτήριες
αναφορές κατά παντός υπευθύνου για την περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή
μας προς το Πρωτοδικείο Κατερίνης καθώς και προς την αρμόδια Εισαγγελία
Περιβάλλοντος του Αρείου Πάγου, οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο
διερεύνησης.
Έχοντας παρόλα αυτά πρόσφατη την εμπειρία της γκρίζας για το παραλιακό μέτωπο της
περιοχής μας δημοσιότητας στην αρχή της παρούσας τουριστικής περιόδου, θεωρούμε πως
η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι μεν άξια συγχαρητηρίων αλλά προφανέστατα άκαιρη. Η
εν λόγω συζήτηση ίσως χρήζει ουσιαστικότερης προπαρασκευής, διότι αφενός μεν σε μία
τέτοια συνάντηση μάλλον πρέπει να κληθούν και οι αντίστοιχοι κάθε βαθμού ελεγκτικοί

μηχανισμοί να καταθέσουν τα πορίσματα των ελέγχων τους, και αφετέρου πάγια θέση και
επιδίωξη των φορέων μας είναι να διενεργηθεί επιτέλους η συγκεκριμένη συζήτηση σε χρόνο
ευκταίο και πάντως όχι μεσούσης της τουριστικής περιόδου για λόγους οι οποίοι για εμάς
τους τουριστικούς φορείς είναι αυτονόητοι.
Αγαπητέ Πρόεδρε οι ομόφωνες θέσεις μας για το περιβάλλον του παραλιακού μετώπου
της περιοχής μας είναι καταγεγραμμένες αναλυτικά αλλά και έμπρακτα στις
μηνυτήριες αναφορές που έχουμε καταθέσει στο Πρωτοδικείο Κατερίνης και στην
αρμόδια Εισαγγελία Περιβάλλοντος του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, οι απόψεις μας για
την ανάπτυξη ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή του Ελατοχωρίου έχουν κατατεθεί
στην δημόσια διαβούλευση και έχουν κοινοποιηθεί στον δημόσιο διάλογο, και επιπρόσθετα,
όντας κάτοικοι οι περισσότεροι από εμάς αυτής της πόλης, σαφέστατα δεν έχουμε τίποτε να
αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε παραπάνω στους προβληματισμούς του “I Can’t Breath”.
Όλα τα παραπάνω τα οποία έχουν από καιρού κατατεθεί στον δημόσιο διάλογο
γνωστοποιώντας τοις πάσι τις ξεκάθαρες θέσεις μας, καθιστούν περιττή την παρουσία μας
σε αυτήν την άκαιρη - κατά την ομόφωνη και ομόθυμη απόφασή μας- συνεδρίαση.
Θέλουμε να σας επισημάνουμε πως η επικαιροποίηση χρονιζόντων επί δεκαετίες θεμάτων
σε αυτό το momentum και μετά από δύο χρόνια πανδημίας ενέχει περιπτωσιολογία η οποία
δύναται να αποβεί καθοριστική για τον τόπο μας με δυσανάλογο κόστος σε σχέση με το
όποιο πρόσκαιρο αποτέλεσμα. Με την απαιτούμενη για όλους μας νηφαλιότητα, σας
καλούμε να επαναλάβετε αυτούσια την παρούσα πρόσκληση σε συνεδρίαση για τις
15 Οκτωβρίου με την ίδια ακριβώς θεματολογία, καλώντας εγκαίρως και τους
υπόλοιπους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς (ΤΕΕ πχ) καθώς και τους
αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς όλων των βαθμίδων, ώστε να έχουμε έναν
ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο για το περιβάλλον στην περιοχή μας, και σε
αυτήν την συνάντηση δηλώνουμε πως δεσμευόμαστε, με έγκαιρη προπαρασκευή
από μέρους μας, να συμμετάσχουμε.

Με εκτίμηση για τα Διοικητικά Συμβούλια

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΕΞΕΠ Ο Πρόεδρος ΟΕΔΔΠΠΗ και Ένωσης Ενοικ. Δωματίων Παραλίας
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛ.ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΙΔΑΜΕΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΌΡΩΝ Ο Πρόεδρος της Ενωσης Ενοικ. Δωματίων
Ολυμπιακής Ακτής
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥΡΓΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]