ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


ΑΣΕΠ: Πάνω από 500 προσλήψεις σε δήμους, αναλυτικά οι προκηρύξεις

Συνολικά 523 προσλήψεις τρέχουν ή θα τρέξουν το επόμενο διάστημα μέσω ΑΣΕΠ σε δήμους της χώρας. Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις στο Dnews

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ έχουν ανακοινωθεί ή αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από τον ΑΣΕΠ σχετικά με την πρόσληψη διαφόρων ειδικοτήτων και καθηκόντων σε δήμους όλης της χώρας.
Αναλυτικά οι προκηρύξεις στο Dnews

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Πύργου


Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων κατά τη θερινή περίοδο.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 15 ατόμων στη ΔΕΥΑ Πάρου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 75 ατόμων στο Δήμο Κω

Ο Δήμος Κω γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 συμβασιούχων για τη στελέχωση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 34 ατόμων στο Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού τριάντα 34 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 32 ατόμων στο Δ. Αγίου Νικολάου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 8 ατόμων στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Η ΔΕΥΑ Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 34 ατόμων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Την πρόσληψη προσωπικού έως δίμηνης απασχόλησης διαφόρων ειδικοτήτων για τις Κατασκηνώσεις Νεράιδας Καρδίτσας ανακοινώνει ο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Το προσωπικό θα προσληφθεί από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α),τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1ε του Ν.3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται 30-06-2022 από έως 11-07- 2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού , για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου έτους 2022, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4µηνης διάρκειας και συγκεκριμένα:

Δύο (2) άτομα , ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας
Επτά (7) άτομα, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο mail : dimitralioulia@yahoo.com , είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2132000780- 755 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης της στους χώρους ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κρωπίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 16 ατόμων στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης -Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. Λασιθίου, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι για το έτος 2022 θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού 15 Εργατών Καθαριότητας Υ.Ε. προς κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας Δ/νσης Καθαριότητας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Χίου

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) στο Δήμο Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 12 συμβασιούχων στο Δ. Πατρέων

Την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών, ανακοίνωσε ο Δήμο Πατρέων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 50 ατόμων στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Σταυρού.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 30 ατόμων στο Δήμο Χαλανδρίου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χαλανδρίου που εδρεύει στο Χαλάνδρι.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Δίου Ολύμπου

Ο Δήμος Δίου Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

47 νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών μουσικής, χορού και εικαστικών στο Δήμο Βέροιας

Η Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας ανακοίνωσε την πρόσληψη 47 εκπαιδευτικών.

Οι προσλήψεις αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών της όπως το ωδείο, η σχολή χορού τα εικαστικά κλπ, για το εκπαιδευτικό έτος 2022 - 2023.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Μπαράζ προσλήψεων στο Δήμο Αμαρουσίου: 85 νέες θέσεις εργασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου προσλαμβάνει 85 νέους καθηγητές μουσικής, χορού και ζωγραφικής για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου και Κέντρου Τέχνης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


dikaiologitika.gr

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]