ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


Υπ. Πολιτισμού: Πάνω από 60 προσλήψεις σε 14 ΕΦΑ όλης της χώρας, αναλυτικά οι προκηρύξεις

Με 65 νέες προσλήψεις ενισχύονται οι Εφορείες Αρχαιοτήτων της χώρας. Το Dnews σας απρουσιάζει αναλυτικά τις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ.
Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω ΑΣΕΠ, 16 διαγωνισμοί του υπ. Πολιτισμού. Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) των εξής ειδικοτήτων.


Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Εργάτες
Αρχαιολόγοι
Δοικητικοί
Εργατοτεχνίτες
Μηχανικοί Αρχιτέκτονες
Σχεδιαστές
Πέντε συμβάσεις στην ΕΦΑ Ηλείας

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Αρχιτέκτονες μηχανικοί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 28 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 01 Ιουνίου και θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efapre@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Αρχαιολόγοι και εργατοτεχνίτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 28 Μαΐου έως την Τετάρτη 01 Ιουνίου και θα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efalar.gov@gmail.com , είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του φορέα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Φωκίδος

Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 27 έως την Τρίτη 31 Μαΐου είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efafok@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Αρχαιολόγοι και εργατοτεχνίτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Με τρείς υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 27 έως την Τρίτη 31 Μαΐου είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efaeuv@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Έξι θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Κοζάνης

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, του υπουργείου Πολιτισμού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας.

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Αρχιτέκτονες μηχανικοί και εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης της Θεσσαλονίκης

Με τρείς υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης της Θεσσαλονίκης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 27 έως την Τρίτη 31 Μαΐου είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efapeth@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Με τρείς υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 27 έως την Τρίτη 31 Μαΐου είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efarod@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Αρχαιολόγοι και εργάτες στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Θέσεις εργασίας για εργάτες στην ΕΦΑ Λακωνίας

Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Η σύμβαση εργασίας ισχύει για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για χρονικό διάστημα 1 μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία παρατείνεται ή ανανεώνεται έως τη λήξη του υποέργου. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 26 έως την Δευτέρα 30 Μαΐου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efafeu@culture.gr .

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου. Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 έως την Δευτέρα 30 Μαΐου είτε ηλεκτρονικά στη efapn@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Αρχιτέκτονες μηχανικοί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μαζί είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efales@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Αρχαιολόγοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 25 έως την Δευτέρα 30 Μαΐου είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efalas.asep@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


dikaiologitika.gr

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *