ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


ΑΑΔΕ: «Σαφάρι» για αδήλωτα εισοδήματα – Ποιοι πρέπει να ανησυχούν

ΑΑΔΕ: Ενέργειες για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή θα κάνει η ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα. Δείτε αναλυτικά ποιο θα είναι το πλάνο.

Διασταυρώσεις μέσω των οποίων θα εντοπίζονται αδήλωτα εισοδήματα, όπως και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των καταγγελιών που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές, είναι μέσα στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ για το 2022.


Οι δύο αυτές παρεμβάσεις ξεχωρίζουν μέσα στον κατάλογο των ενεργειών που υλοποιεί ήδη ΑΑΔΕ, προκειμένου να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, η οποία καλπάζει.

Δείτε τι έρχεται και για ποιους…

ΑΑΔΕ: Τι θα γίνει με τις διασταυρώσεις

Σε ότι αφορά στης διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων, προκειμένου να βρεθούν αδήλωτα εισοδήματα, αυτές θα περιλαμβάνουν τη σύγκριση των δηλούμενων εισοδημάτων, με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ.

Επίσης θα διασταυρωθούν στοιχεία πώλησης ακριβών αντικειμένων, όπως πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα κ.λπ. προκειμένου να συσχετιστεί η δαπάνη αγοράς τους, με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλωθεί.

Ωστόσο, το βασικό εργαλείο ελέγχου των αδήλωτων εισοδημάτων είναι ο έλεγχος τους ύψους των τραπεζικών καταθέσεων, στο οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

ΑΑΔΕ: Το πλάνο για τις καταγγελίες

Παράλληλα, θα αξιολογούνται αποτελεσματικότερα οι καταγγελίες που γίνονται στις φορολογικές αρχές, από πολίτες, για πιθανή φοροδιαφυγή φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων.

Οι καταγγελίες είτε είναι επώνυμες είτε ανώνυμες, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και κάθε χρόνο υποβάλλονται χιλιάδες.

Μόνο στο ΣΔΟΕ υποβάλλονται περισσότερες από 8.500! Κύριες πηγές των καταγγελιών, οι οποίες μάλιστα αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρές είναι εκείνες που προέρχονται από πρώην συζύγους, συντρόφους, υπαλλήλους που απολύθηκαν (ειδικά γραμματείς και λογιστές), πρώην συνέταιρους, αλλά και δυσαρεστημένους πελάτες επιχειρήσεων.


Οι καταγγελίες θα αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολογίας από 0 έως και 3:

Με μηδέν (0) αξιολογούνται οι άνευ ενδιαφέροντος,

με 1 οι καταγγελίες με απλό ή μικρό ενδιαφέρον,


μέ 2 οι υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ενδιαφέρουσες και σημαντικές και

με 3 οι υποθέσεις που απαιτούν «άμεση – ταχεία επέμβαση».

Μέσα από τη λίστα των καταγγελιών θα επιλέγονται με κριτήρια point system, οι υποθέσεις για τις οποίες θα δρομολογηθεί ο άμεσος έλεγχος.

Οι προτεραιότητες της ΑΑΔΕ για τη φετινή χρονιά

Αναλυτικότερα, η λίστα με τις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ το 2022 ενσωματώνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών.


Αναδιοργάνωση ελεγκτικού μηχανισμού φορολογικής διοίκησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη (σύσταση ΕΛΚΕ).

Εφαρμογή για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών και μέσω σάρωσης (QR code).

Μελέτη για τη δημιουργία μηνυμάτων συμμόρφωσης προς φορολογούμενους κατά την υποβολή δηλώσεων.


Ολοκλήρωση τουλάχιστον 25.000 φορολογικών ελέγχων από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Συνολική βεβαίωση από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 2022 1,8 δισ. €.

Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 900 υποθέσεων ερευνών.


Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.
Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ.

Υλοποίηση εφαρμογής για την επαλήθευση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της διαδικασίας αυτοματοποιημένης ταυτοποίησης (για τα στοιχεία CRS/DAC2) και διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο αξιοποίησης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής (DAC1, DAC2, FATCA).

Αξιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών (Eispraxis).


Διενέργεια τουλάχιστον 50.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 25.000 ελέγχων δίωξης από τις ΚΟΕ.

Διενεργεια 13.100 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

Διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.


Βελτιώσεις στην εφαρμογή TIMOLOGIO με στόχο την ένταξη και εξυπηρέτηση επιπλέον κατηγοριών οντοτήτων.

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για τη διασύνδεση POS με Ταμειακές Μηχανές και τη βάση δεδομένων της ΑΑΔE.

Ολοκλήρωση Λειτουργίας myDATA.

Προμήθεια νέων Μέσων Δίωξης για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.


Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνίας και συντονισμού των ΚΟΕ.

Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών.

Εισπράξεις τουλάχιστον 2,2 δισ. € έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης.

Εισπραξιμότητα 28% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης.


Εισπράξεις έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από Τελωνειακές Υπηρεσίες, τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ.
Τηλέφωνο σε όσους χρωστάνε

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 61.566 τηλεφωνικές κλήσεις προς φορολογούμενους από το τηλεφωνικό κέντρο εξερχομένων κλήσεων έναντι 52.269 κλήσεων το 2020 και αφορούσαν περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ, ΦΜΥ, φρέσκων ληξιπρόθεσμων οφειλών, κενές δηλώσεις ΦΠΑ, Ε9 Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Ειδικά όσον αφορά στο ΦΠΑ, το pressing ήταν ανελέητο:

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπενθύμισης πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ή εντοπισμού των υπόχρεων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις)


τηλεφωνικές επικοινωνίες

Πιο αναλυτικά, από τις 75.107 μη υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ που έλαβαν email ή τηλεφωνική κλήση, υποβλήθηκαν επιπλέον 13.588 δηλώσεις, οφειλόμενες εν μέρει στις ανωτέρω δράσεις, με το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης να διαμορφώνεται σε 18,1%, έναντι 18,6% το 2020 και την βεβαίωση από τις επιπλέον δηλώσεις, να ανέρχεται σε 4.802.572 ευρώ.

Όσον αφορά στο 2022, ο αρχικός στόχος είναι 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους φορολογούμενους που «ξεχνούν» τις υποχρεώσεις τους.
Πιάστηκαν αρκετοί παραβάτες

Το 2021 η ΑΑΔΕ διενήργησε 14.852 ελέγχους σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εντοπίσθηκαν 7.306 περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων από επιχειρήσεις, σε ποσοστό 49,2%!

Κατά το προηγούμενο έτος έγιναν 9.035 εμφανείς έλεγχοι, έναντι στόχου 6.000, στους οποίους καθίσταται γνωστή η παρουσία των συνεργείων, με στόχο την ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης.

Ρεκόρ παραβάσεων στο ΦΠΑ

Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε 178 έρευνες – ελέγχους ΦΠΑ με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να φθάνει στο εντυπωσιακό 81,5%. Από τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών προέκυψαν 139 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ.

Κατά το 2021, τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων ανήλθαν, κατά μέσο όρο, σε 0,27 εκατ. €/ εξαφανισμένο έμπορο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για τουριστικά καταλύματα στόχευσε στην αξιοποίηση δεδομένων από πλατφόρμες κρατήσεων. Επίσης, διενεργήθηκε δράση εντοπισμού αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου, με συγκέντρωση και συνδυασμό στοιχείων από τρίτες πηγές.

Τι έδειξε το σύστημα εισροών-εκροών

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το σύστημα εισροών-εκροών για εντοπισμό επιχειρήσεων υγρών καυσίμων με φοροδιαφυγή, καθώς στελέχη των ΥΕΔΔΕ μετείχαν σε μεικτή ομάδα εργασίας για την επιχειρησιακή διαχείριση δεδομένων ηλεκτρονικών εφαρμογών στον κλάδο των καυσίμων.

Στοχεύτηκαν, επίσης, υποθέσεις έρευνας σχετικά με την απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ και τον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων, αξιοποιώντας στοιχεία από ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ανάλυσης κινδύνου και συνδυασμένης πληροφόρησης.

Παράλληλα, για πρώτη φορά αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το σύστημα Ανάλυσης Δικτύων Συναλλαγών (Transaction Network Analysis- ΤΝΑ), του οποίου κύριος σκοπός είναι η επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για τη διασυνοριακή απάτη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.                                                      newsme.gr                         

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *