ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


Οι έξτρα παροχες που φουσκώνουν το εισόδημα και μπορουν να σκοτώσουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ποιες παροχές συνυπολογίζονται στο εισόδημα για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Έρχεται το διπλό Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

ΙΝΤΙΜΕ

Επίδομα ανεργίας, συντάξεις από το εξωτερικό, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ είναι κάποιες παροχές που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα το Dnews παρουσιάζει χαρακτηριστικές περιπτώσεις και παραδείγματα που προσμετρούνται ως εισόδημα κάποιες παροχές.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι σημερινοί δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, π. ΚΕΑ, θα λάβουν στις 30 Δεκεμβρίου το διπλό ποσό του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, π. ΚΕΑ δεν θα χρειαστεί να κάνουν τίποτα και θα λάβουν μέσω του λογαριασμού τους αυξημένο ποσό του επιδόματος. Η καταβολή θα γίνει όπως γίνεται κάθε μήνα με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δηλαδή μισό ποσό προπληρωμένη κάρτα και μισό μετρητά.

Έτσι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στις 30 Δεκεμβρίου κάποιος που παίρνει σήμερα 200 ευρώ θα πάρει 400 ευρώ ενώ αν κάποιος παίρνει 300 ευρώ θα πάρει 600.
Ερωτήσεις-απαντήσεις

1. Πολίτης εισέπραξε 500€ από επιστροφή φόρου. Συνυπολογίζεται το ποσό αυτό ως εισόδημα στην αίτηση του ΕΕΕ;

ΟΧΙ. Δεν συνυπολογίζεται.2. Οι δυνάμει δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), όταν λαμβάνουν σύνταξη από την Αλβανία, είτε οι ίδιοι, είτε μέλη του νοικοκυριού τους, πρέπει να τη δηλώσουν στο ΕΕΕ;

Οι συντάξεις από το εξωτερικό δεν εξαιρούνται από το εισόδημα του νοικοκυριού. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να δηλώνονται στο ΕΕΕ.

3.Οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ θεωρούνται εισόδημα;

Ναι, θεωρούνται εισοδήματα και καταχωρούνται στο πεδίο «Άλλα Εισοδήματα» κατά την υποβολή της αίτησης.

4. Το επίδομα ανεργίας συνυπολογίζεται στο εισόδημα του αιτούντα;

Για το πρόγραμμα ΕΕΕ, το επίδομα ανεργίας θεωρείται εισόδημα. Επομένως, πρέπει να το δηλώσετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης που θα υποβάλετε.

5. Ο αιτών είναι κάτοχος πολυτεκνικού επιδόματος.
Με την έγκριση του στο ΕΕΕ θα γίνει διακοπή αυτού του επιδόματος;

Δεν υφίσταται κάποια «αυτόματη» διακοπή λόγω ένταξης στο ΕΕΕ( Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα). Εντούτοις, το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται ως εισόδημα για την ένταξη στο ΕΕΕ

6. Όσοι λαμβάνουν επίδομα της πρόνοιας πρέπει να το δηλώσουν;

Τα μόνα επιδόματα που εξαιρούνται είναι αυτά της αναδοχής, τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας, η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δηλωθούν.

7. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν τα επιδόματα από τα προγράμματα voucher δηλώνονται για τον υπολογισμό του εισοδήματος. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ένσημα, και τα χρήματα δίνονται μήνες μετά την λήξη του προγράμματος, θα πρέπει να δηλωθούν ως εισόδημα μειωμένα κατά 20%;

Τα επιδόματα επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλονται σε ανέργους δεν υπολογίζονται ως εισοδήματα στην αίτηση του ΕΕΕ.

8.Το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ συνυπολογίζεται στο εισόδημα του αιτούντα;

Το επίδομα μητρότητας θεωρείται εισόδημα και δηλώνεται στο πεδίο «Άλλα Επιδόματα» κατά την υποβολή της αίτησης.

9. Το διατροφικό επίδομα στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς προσμετράται σαν εισόδημα για το ΕΕΕ;

Όχι, δεν προσμετράται ως εισόδημα και δεν καταχωρείται στην αίτηση.

10.Θα ήθελα να μάθω, εάν οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές αποτελούν εισοδήματα για το ΕΕΕ και αν ναι, σε ποιο πεδίο πρέπει να καταχωρηθούν. Επίσης, το επίδομα στέγασης, που λαμβάνουν οι φοιτητές, προσμετράται και αυτό σαν εισόδημα και σε ποιο πεδίο καταχωρείται;

Οι υποτροφίες πρέπει να δηλώνονται στο πεδίο άλλα εισοδήματα. Επίσης, το φοιτητικό επίδομα στέγασης πρέπει να δηλώνεται στο πεδίο άλλα επιδόματα.

11.Η επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΠΥ για λογοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, ακουστικά βαρηκοΐας και άλλου είδους θεραπείες, θεωρείται εισόδημα και αν ναι σε ποιο πεδίο της αίτησης το καταχωρούμε;

Όχι, δεν θεωρείται εισόδημα, επομένως δεν καταχωρείται στην αίτηση.

12. Αναφορικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις, αυτές, σε πολλές περιπτώσεις, δηλώνονται στο Ε1 σε κωδικούς που δεν αναφέρονται στην πλατφόρμα του ΕΕΕ (465 και 475). Σε αυτή την περίπτωση θα δηλωθούν από μας στα άλλα εισοδήματα, στην αγροτική δραστηριότητα ή με βάση τους κωδικούς που έχουν καταγραφεί στο Ε1 από το λογιστή (δηλαδή πουθενά στην πλατφόρμα); Δεν θα υπάρχει διάσταση μεταξύ των δεδομένων από το taxisnet και των δεδομένων της αίτησης;

Στο πεδίο της αγροτικής δραστηριότητας καταχωρούνται τα ποσά που προέρχονται από κάποια αγροτική δραστηριότητα (π.χ. πώληση προϊόντων), ενώ στο πεδίο άλλα εισοδήματα καταχωρούνται τα ποσά που προέρχονται από αγροτικές επιδοτήσεις.

13. Σε πολίτη φαίνεται ακόμα το ποσόν της αγροτικής επιδότησης ενώ έχει παρέλθει το 6/μηνο τελευταίας κατάθεσης. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Μπορεί ο πολίτης να σας προσκομίσει μια βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που να δείχνει ότι το
προηγούμενο 6μηνο δεν έχει εισπράξει κάποια επιδότηση και έτσι να διαγράψετε το ποσό από το αντίστοιχο πεδίο.

14. Έχω προσληφθεί. Πώς θα δηλώσω τους μισθούς;

Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης των μεταβολών λόγω εξάμηνης σταθερής περιόδου ενίσχυσης στην αίτηση του ΚΕΑ. Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Επομένως, η συγκεκριμένη αλλαγή θα αποτυπωθεί στην επόμενη αίτησή σας για το ΕΕΕ.


DIKAIOLOGITIKA NEWS

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget