ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


Μέσα Νοεμβρίου πρόσκληση για Νέους Αγρότες, θα ενταχθούν 10.000 παραγωγοί έως 41 ετώνΕντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου θα βγει η πρόσκληση για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, για τη μεταβατική περίοδο 2021-23, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής νέοι αγρότες έως 41 ετών.Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου θα βγει η πρόσκληση για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, για τη μεταβατική περίοδο 2021-23, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής νέοι αγρότες έως 41 ετών. Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργος Στύλιος στη συνάντηση που είχε με τον βουλευτή Λαρίσης της ΝΔ κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 410 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει διπλασιασμό της ενίσχυσης που δίνεται στους νέους αγρότες, η οποία θα κυμαίνεται στις 35 χιλιάδες ευρώ ανά δικαιούχο, όταν στην προηγούμενη πρόσκληση τα αντίστοιχα ποσά ήταν της τάξης των 17 έως 21 χιλιάδων ευρώ.

Το ποσό των 35.000 ευρώ μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και 5.000 ευρώ ως εξής:
Κατά 2.500 όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε περιοχή ορεινή ή μειονεκτική ή σε νησί με πληθυσμό μέχρι και 3.100 κατοίκους.
Κατά 2.500 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μικτή).

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 10.000 ωφελουμένοι παραγωγοί.

Οι επιλέξιμοι θα ανακοινωθούν το Φεβρουάριο του 2022 κι όχι σε διάστημα ως εννέα μηνών, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Η οικονομική στήριξη θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που αφορά στο 70% του συνολικού ποσού στήριξης, θα καταβληθεί αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί εντός 5 ετών από την ένταξη, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.
Παϊσιάδης Σταύρος


Εντός του 2021 το ΥπΑΑΤ προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπο-Mέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα - Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020, για την επιλογή πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) που θα λαμβάνουν στήριξη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

Μάλιστα προχώρησε και στη προδημοσίευση της πρόσκλησης. Οι γεωργοί έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις συμβουλές εθελοντικά.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:
α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές 2 αποφάσεις για τη συνολική τεχνική - οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.
β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα καθορίζονται το ανώτατο ύψος ενίσχυσης και ο ανώτατος αριθμός συμβουλών ανά δικαιούχο (πάροχο) και ανά Περιφέρεια.

Κριτήρια ένταξης
Υποψήφιοι μπορούν να είναι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών (με νομική προσωπικότητα και Α.Φ.Μ.), οι οποίοι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 17193/30.3.2021 πρόσκλησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητά τους, αφορά στην παροχή συμβουλευτικών ή μελετητικών υπηρεσιών. Έχουν δικαίωμα υποβολής έως δύο αιτήσεων στήριξης το ανώτερο, σε διαφορετικές Περιφέρειες, εφόσον διατηρούν σε κάθε Περιφέρεια κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση.

Σε αυτή την εγκατάσταση θα πρέπει να απασχολούνται κατ’ ελάχιστο δύο Γεωργικοί Σύμβουλοι (ΓΣ) Γεωπόνοι ΠΕ και ένας ΓΣ Οικονομολόγος ΠΕ ή Γεωπόνος ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι. ή/και διαφορετικής, εφόσον διαθέτει σχετική εξειδίκευση που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο.

Οι ΓΣ του υποψήφιου παρόχου πρέπει να διαθέτουν συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή των συμβουλών, αποτελούμενη τουλάχιστον από:
Εγκατάσταση (γραφεία) στην Περιφέρεια δραστηριοποίησης (υποβολής αίτησης)
Μία θέση εργασίας με (σταθερό ή φορητό) υπολογιστή ανά ΓΣ
Λογισμικό (MS Office ή ισοδύναμο) ανά θέση εργασίας
Σταθερό τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, φαξ
Κινητό τηλέφωνο (smart) ή και tablet (με σύστημα γεωαναφοράς)
Βιντεοπροβολέας
Εκτυπωτής
Εξοπλισμός πεδίου:
Μεγεθυντικός φακός με φως (για κάθε ΓΣ)
Δειγματολήπτης εδάφους (ανά 3 ΓΣ) και δοχεία/ αναλώσιμα
Αγωγιμόμετρο-πεχάμετρο (ανά 3 ΓΣ)
Τενσιόμετρο και Διαθλασίμετρο (ανά 3 ΓΣ)
Αυτοκίνητο

Οι αιτήσεις στήριξης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόταση υλοποίησης της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε υποψήφιου φορέα και αξιολογούνται με την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής (βαθμολόγησης), τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (εδώ)

Διαβάστε την προδημοσίευση της πρόσκλησης (εδώ)agrotypos
Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget