ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


Τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ. Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.) στις 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2021 (6η)
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (12η)
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2021
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Έγκριση της 171/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κατερίνης με θέμα “Υποβολή Αιτήματος ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο Κατερίνης” όπου ζητείται η ένταξη στην ρύθμιση του Ν. 4483/2017 σε 120 μηνιαίες δόσεις (10 έτη)
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης Γρηγορόπουλου Δημήτριου (Α.Μ. 93), μετά την 667/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
6. Απευθείας εκμίσθωση του παραδοσιακού κέντρου εστίασης «Παλιό Σχολιό» στον οικισμό Παλαιού Ελατοχωρίου της Κοινότητας Ελατοχωρίου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ» αρ. μελ.: 93/2018
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Αποκατάσταση στρώσεων οδοστρωσίας της αγροτικής οδοποιίας στη θέση ‘‘Πλιτσκό –Προσήλιο’’ της κοινότητας Ελατοχωρίου στη ΔΕ Πιερίων του Δήμου Κατερίνης» Αριθ. Μελ.: 42/2021
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «Κατασκευή περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της δε Κατερίνης» Αριθ. Μελ.: 75/2021
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
10. Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της ΔΕ Κατερίνης»
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
11. Αποδοχή της Τροποποίησης της Πράξης «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης» με κωδικό ΟΠΣ 5027223 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
12. Έγκριση φακέλου μελέτης: «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων»
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
13. Τροποποίηση της 116/2021 απόφαση ΔΣ ως προς την αντικατάσταση της γραμματέα και του αναπληρωτή της, του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
14. Επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
15. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ελλειμματικής απόδοσης γης, της ιδιοκτησίας με κ.κ. 056311 στο Ο.Τ. 226 της Π.Ε.ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ-Ν.ΖΩΗ – Επέκταση σύμφωνα με τις 70η και 58ηΔ Τροποποίηση της 1/2000 Πράξης Εφαρμογής [ύστερα από αίτηση των: α) Λιμπανοβνού Ηλία του Σωτηρίου, β) Παντελακάκη Ελένης συζ. Κων/νου, το γένος Σωτηρίου Λιμπανοβνού και γ) Λιβανοβνού Δήμητρα του Σωτηρίου (για τον εαυτό τους ατομικά και ως νόμιμοι κληρονόμοι της Γεωργίας Πηλίτσου συζ. Χαραλάμπους το γένος Σωτηρίου και Αικατερίνης Λιμπανοβνού)
Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
16. Ορισμός του Μακρή Μιχαήλ του Νικολάου και της Αλίκης από το Δ.Σ. ως πρόσωπο για καταβολή των αποζημιώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την αριθ.1/2000 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης Ευαγγελικών – Ν.Ζωής σε συνδυασμό με τις μετέπειτα κυρωθείσες (109ηΔ) & (162ηΔ) διορθωτικές πράξεις στα Ο.Τ.89Β, Ο.Τ.90Ε (κ.κ.053302)
Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
17. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση επιτροπών από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης για το έτος 2022
Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
18. Κατανομή ποσού 293.520,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2021 (Γ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από 01 Σεπτεμβρίου 2021 ως 30 Νοεμβρίου 2021
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
19. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε Συλλόγους

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget