ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


Πότε δικαιούνται αγροτικό αυτοκίνητο αγρότες και κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων


Νόμος 4530/30.03.18, άρθρο 56, αιτιολογική έκθεση:Agronews


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

«Με το άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.δ. 49/1968 (Α΄49), όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α΄84) και αντικατασταθεί με το άρθρο 30 αναφορικά του ν. 4441/2016 (Α΄227) αναφορικά με τη θέση σε κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτων. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη, των ΦΙΧ αγροτικών μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 4.000 χιλιόγραμμων. Η δυνατότητα παρέχεται λαμβανομένου υπ’ όψιν του μεγάλου αριθμού οικογενειακών επιχειρήσεων του συγκεκριμένου τομέα οικονομίας.

Με την παράγραφο 2 διορθώνεται το σχετικό όριο εισφοράς στο ορθό, το οποίο εκ παραδρομής αντικαταστάθηκε με το ν.4441/2016 (Α΄227).

Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία ΦΙΧ της αναφερόμενης στη διάταξη κατηγορίας, με βάση το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο πέραν της ΜΑΜΦΟ, σύμφωνα και με το προϊσχύον του νόμου ν.4441/2016 καθεστώς.

Με την παράγραφο 4 προστίθεται το εδάφιο «προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο» στην περίπτωση ββ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, το οποίο εκ παραδρομής δεν περιελήφθη στην τελευταία τροποποίηση της διάταξης με το ν.4441/2016

Με την παράγραφο 5 εισάγεται στη σχετική διάταξη η έννοια του «επαγγελματία αγρότη» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
Με τις παραγράφους 6 και 7 γίνονται αναγκαίες νομοτεχνικές προσαρμογές».

Από την αιτιολογική έκθεση εστιάζουμε στην §1: «…Το πρώτο εδάφιο μετά το τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) χιλιόγραμμα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.».

Και στην παράγραφο 5: «.Το πρώτο εδάφιο μετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε «επαγγελματίες αγρότες», σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων που «ασκούν αγροτική δραστηριότητα» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ.».

Πως μεταφράζονται όλα τα παραπάνω:
Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο αγροτικό, μπορεί να έχει στην ιδιοκτησία του, όχι μόνο ο επαγγελματίας αγρότης, αλλά και όποιος είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης χωρίς να είναι επαγγελματίας.
Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι ο καλλιεργητής γης, ο οποίος ασκεί και άλλη παράλληλη δραστηριότητα, π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας, έμπορος κλπ.
Και οι δύο κατηγορίες αγροτών, προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο προσδιορισμός για το ποιος είναι τι, ορίζεται από τις διατάξεις του ν.3874/10, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
Όποιος καλλιεργεί με σκοπό την πώληση, είτε είναι επαγγελματίας αγρότης, είτε κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ.
Η εγγραφή γίνεται μέσω των γραφείων στα οποία συντάσσουν τις δηλώσεις καλλιέργειας.
Είτε είσαι επαγγελματίας αγρότης, είτε αγρότης του ειδικού καθεστώτος, είτε ιδιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, οφείλεις να πληροίς τα κριτήρια: εγγραφή στο Μητρώο των αγροτών, εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, δήλωση ΟΣΔΕ.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον ο οποίος καλλιεργεί με σκοπό την πώληση των προϊόντων τους.

Εάν δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω, σημαίνει ότι καλλιεργείς για τον εαυτό σου, το σπίτι σου , την οικογένεια σου.

Συνεπώς, επειδή ακούγεται έντονα τελευταία (ξανά) «…βάλε μου 100,00€ για να πάρω αγροτικό…», καλό είναι να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι, ο λογιστής δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει αγροτικό εισόδημα μόνο και μόνο επειδή κάποιος του το ζητά. Πρέπει να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην δήλωση αυτή.


Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]