Η επίδραση της πανδημίας στα αγροδιατροφικά προϊόντα - Οι προοπτικές