ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!

Προκαταβολή έως και 85% δημόσιας δαπάνης σε αγροτικά προγράμματα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση τροποποιητικού κανονισμού της Ε.Ε. με τον οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα για μεγαλύτερες προκαταβολές των κοινοτικών ενισχύσεων (Δημόσια Δαπάνη) που προβλέπονται για τα αναπτυξιακά προγράμματα του αγροτικού χώρου (ΠΑΑ) τα οποία και αρχίζουν ήδη να καρκινοβατούν λόγω των πιέσεων που ασκούνται στην αγορά από την πανδημία.


Γιάννης ΠανάγοςAgronews


Οι πληροφορίες θέλουν να έρχονται γενναίες αποφάσεις επί του προκειμένου και να παρέχεται η δυνατότητα, οι μεν προκαταβολές να φθάνουν και στο 85% της επιχορήγησης από το 50% που είναι σήμερα και την ίδια στιγμή, η εγγύηση που θα απαιτείται με τραπεζική επιταγή να είναι αρκετά χαμηλότερη από το 100% της προκαταβολής, ενδεχομένως να μπορεί να κινείται και στο 50% αυτής.

Για τις παραπάνω διευκολύνσεις σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί και από την εγχώρια υπεύθυνη διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ, η οποία εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο να απλοποιηθούν και οι διαδικασίες του επιτόπιου ελέγχου σε ότι αφορά στην εκτέλεση των προγραμμάτων, βάζοντας ουσιαστικά στην άκρη τους αυστηρούς και διαδοχικούς ελέγχους που προβλέπονταν ακόμα και για τα Σχέδια Βελτίωσης από τις σχετικές εγκυκλίους που είχαν εκδοθεί επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι Βρυξέλλες εξετάζουν την παροχή τέτοιας ελαστικότητας στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων (Σχέδια Βελτίωσης, Εμπορία - Μεταποίηση, Leader κ.α.) κι αυτό έχει να κάνει με τις ασφυκτικές χρηματοπιστωτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού και με τον κίνδυνο που προδιαγράφεται να μείνουν βήμα μετέωρο χιλιάδες επενδυτικά σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα και να στηρίξουν την ανάπτυξη σε δύσκολες εποχές.

Το ζήτημα είναι πως θα συμπεριφερθούν απέναντι σε όλα αυτά οι τράπεζες. Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τα στελέχη των τραπεζών διαβεβαιώνουν ότι αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των καιρών και διαπνέονται από το απαραίτητο πνεύμα ευελιξίας έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση εκτιμάται πάντως ότι σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει επίσης το Αγροτικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο δημιουργείται σε συνεργασία με το European Investment Fund (EIF) και το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα θα μπορούσε να παράσχει τις αναγκαίες πρόσθετες εγγυήσεις, έτσι ώστε να είναι και οι τράπεζες καλυμμένες.

Να αναφερθεί εδώ ότι το Agronews παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών επί του θέματος και έχει καταγράψει έγκαιρα και αναλυτικά τις σχετικές εξαγγελίες. Έχει τονισθεί για παράδειγμα ότι για να ενισχυθούν οι ταμειακές ροές των γεωργών, η Επιτροπή θα αυξήσει τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσοστό των προκαταβολών θα αυξηθεί από 50 % σε 70 % για τις άμεσες ενισχύσεις και από 75 % σε 85 % για τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με τις εκτάσεις και τα ζώα.

Το πρώτο έγινε ήδη πράξη με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/531 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 ο οποίος στο άρθρο 1 προβλέπει:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2020, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 70 % όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και έως 85 % όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.


Νωρίτερα το Agronews έγραφε: Τάξη σε χρηματοδοτήσεις, για δάνεια 200.000 ευρώ στο Ταμείο Εγγυήσεων

Εξομαλύνεται σιγά – σιγά η κατάσταση στις χρηματοδοτήσεις των αγροτών, καθώς οι τράπεζες αντιμετωπίζουν πλέον με αμεσότητα τα αιτήματα ανανέωσης των χρηματοδοτικών ορίων για Κάρτα Αγρότη, Ανοικτό Δάνειο Αγρότη (ΑΔΑ) και Κάρτα Συμβολαιακής σε υπάρχοντα και νέα σχήματα αυτής της μορφής.


Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις εγκριτικές αποφάσεις των τραπεζών να διευκολύνονται από την απόφαση της κυβέρνησης να κάνει επιτρεπτή την έγκριση μικροδανείων (μέχρι 25.000 ευρώ) αλλά και δανείων της παραπάνω κατηγορίας (Κάρτα Αγρότη, Κάρτα Συμβολαιακής και ΑΔΑ), χωρίς την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αιτούντες χρηματοδότηση αγρότες.

Πέραν αυτού, η κατάσταση έχει διευκολυνθεί και από την επαναλειτουργία του ΟΣΔΕ, διαδικασία για την οποία είχε αντιρήσεις μόνο ο «τεχνικός σύμβουλος» του ΟΠΕΚΕΠΕ, προφανώς για λόγους που συνδέονται με στενά εταιρικά συμφέροντα. Σημειωτέον ότι από την επαναλειτουργία της μηχανογραφικής βάσης του ΟΣΔΕ και παρά την εξ αποστάσεως υποβολή των στοιχείων στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) οι πληροφορίες θέλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης) που έχουν εισαχθεί στο σύστημα να ανέρχονται στις 280.000 και εξ αυτών περισσότερες από 100.000 να έχουν οριστικοποιηθεί.

Να διευκρινισθεί εδώ ότι οι παραπάνω δηλώσεις, αποτελούν τον «καθρέφτη» της δραστηριότητας του κάθε αγρότη τη συγκεκριμένη χρονιά και είναι η βάση επί της οποίας «εξατομικεύονται» τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία κινούνται κατά βάση οι τράπεζες και συγκεκριμένα:

- η Κάρτα του Αγρότη βασίζεται αποκλειστικά στο χρηματοδοτικό όριο που μπορεί να προσεγγίσει ο κάθε αγρότης με βάση το προβλεπόμενο ποσό ενιαίας ενίσχυσης που πηγάζει από τη δήλωση

- το Ανοιχτό Δάνειο Αγρότη με το οποίο δουλεύει κατά βάση η Τράπεζα Πειραιώς, θα μπορούσαμε να αναφερθεί ότι «πατάει σε δύο βάρκες», δηλαδή, έχει ως βάση τόσο το προβλεπόμενο ποσό ενιαίας ενίσχυσης, όσο και -σε περιπτώσεις μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων- το αντικείμενο του τζίρου από τα προϊόντα που προβλέπεται να διακινήσουν

- η Κάρτα Συμβολαιακής έρχεται να καλύψει συγκεκριμένα σχήματα που αποτελούν συνήθως την τριγωνική σχέση (παραγωγός -μεταποιητής – τράπεζα) και βασίζεται αποκλειστικά στο αντικείμενο του προϊόντος που πρόκειται να διακινηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Εκεί που υπάρχει μια καθυστέρηση αυτή τη στιγμή, είναι στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Αγροτικό Ταμείο Εγγυήσεων, κυρίως από πλευράς European Investment Fund (EIF), έτσι ώστε να φθάσει στις τράπεζες το προϊόν των εγγυήσεων που απαιτείται για να τεθούν σε εφαρμογή διανειοδοτήσεις που σχετίζονται τόσο με τα επενδυτικά προγράμματα τα οποία τρέχουν στον αγροτικό τομέα (Σχέδια Βελτιωσης, Μεταποίηση κ.α.) όσο και με χορηγήσεις κεφαλαίων κίνησης μέχρι 200.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Να αναφερθεί εδώ ότι η διεύρυνση του ταμείου εγγυήσεων προς τους παραγωγούς που αιτούνται άντληση ρευστότητας μέχρι 200.000 ευρώ (πάντα με βάση και τα υπόλοιπα στοιχεία της δραστηριότητάς τους) είναι κάτι για το οποίο έχουν δώσει κατεύθυνση οι Βρυξέλλες και για στο οποίο έχει αναφερθεί πρώτο και διεξοδικά το Agronews. Σχετική ενημέρωση υπάρχει αυτή και στις τράπεζες, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει σε επικοινωνία του με το Agronews και ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών του Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, Γιάννης Χανιωτάκης.

Οι πληροφορίες θέλουν την συγκρότηση του Αγροτικού Ταμείου Εγγυήσεων, όπως και τις λεπτομέρειες συνεργασίας με τις τράπεζες να μην αργούν, έτσι ώστε μέσα στο Μάιο να αρχίζουν να αντιμετωπίζονται και αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.


Σχόλια (5)
Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget