ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!

Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε δήμους, αιτήσεις έως και 24/1


Ευκαιρίες εργασίας στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Οδηγός του Dikaiologitika News, για αιτήσεις έως και την Παρασκευή 24/1 για προσλήψεις σε δήμους και φορείς.


Εξειδικευμένος εργάτης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εξειδικευμένου Εργάτη σε αρχαιολογικά έργα (αναστηλωτικές εργασίες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16-1-2020 έως 22-1-2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης.

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευσηστη Μουσειολογία
1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας Λογιστή, με εξειδίκευση στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Α)
1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Έργων Τέχνης)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16-1-2020 έως 22-1-2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/01/2020-23/01/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κάτω Νευροκοπίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κάτω Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Νοσηλευτής
1 ΥΕ Φροντιστής Γηπέδου

Δείτε εδώ την προκήρυξη

16 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους.
6 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες
6 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 17/01/2020 έως και 23/01/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2 Γραμματείς με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού

Το Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Γραμματέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

1 Αρχαιολόγος με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα έως 31/12/2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 20-1-2019 έως 24-1-2019.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

1 (ΤΕ) Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων)
1 (ΔΕ) Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 20.01.2020 έως και 24.01.2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγού
9 ΥΕ Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/01/2020-24/01/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Θήβας)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Θήβας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/01/2020-24/01/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού-Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού-Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
1 ΔΕ Βοηθός βρεφοκόμος-Παιδοκόμος
2 ΔΕ Μάγειρες
1 ΥΕ Καθαριότητας

Δείτε εδώ την προκήρυξη

3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού

Το Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/01/2020-24/01/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Κοινωνικός Λειτουργός με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/11/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/01/2020-24/01/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/01/2020-24/01/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εως 31/08/2020, ως ακολούθως:

4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
4 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμοι
2 ΔΕ Μάγειρες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/01/2020-24/01/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Γυμναστής με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος υποβολής Αιτήσεων: 15/01/2020-24/01/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

19 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξηDikaiologitika

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget